Moderná kompletná administrácia Vašej školy
Nová maturita, Tlač vysvedčení, Žiacka knižka cez internet

Novinka: Tlač polročných a koncoročných vysvedčení aj na bianko papier, použitím nových vzorov schválených ministerstvom školstva SR.

Program používa vyše 3300 škôl, z toho viac ako 2300 v registrovanej verzii.

Prehľad základných funkcií
Download najnovšej verzie
Najčastejšie otázky

Program aScAgenda je určený pre všetky základné a stredné školy ako aj poskytovateľov záujmového vzdelávania, materské školy a zriaďovateľov na Slovensku.

Spolu s programami aScRozvrhy a Suplovanie je základom školského informačného systému. Obsahuje nástroje na evidenciu a spracovanie údajov od vstupu žiaka do školy, jeho hodnotenia, klasifikácie, dochádzky, tlač vysvedčení, prijímacie skúšky, nová maturita, žiacka knižka cez internet až po ukončenie štúdia.

aScAgenda v škole poskytuje rýchle a aktuálne informácie nielen vedeniu školy, pedagogickým pracovníkom a žiakom, ale prostredníctvom e-mailu aj rodičom. Pre potreby riadiacich zložiek školstva program môže prostredníctvom internetu spolupracovať s programami centrálneho spracovania.

Verzia programu aScAgenda, ktorá je voľne k dispozícii, umožňuje zostavenie a tlač rôznych tlačív, zoznamov a zostáv žiakov ako aj tlač, evidenciu a odosielanie vzdelávacích poukazov.

Váš aSc Team

Kontakt | © aSc Applied Software Consultants 2014